Visite Webhosting Latino, el site sobre alojamiento web.
Martin, ken je die nog? - Mombu the Culture Forum
Mombu the Culture Forum sponsored links

Go Back   Mombu the Culture Forum > Culture > Martin, ken je die nog?
User Name
Password
REGISTER NOW! Mark Forums Read

sponsored links


Reply
 
1 23rd June 14:49
f u s t i g a t o r
External User
 
Posts: 1
Default Martin, ken je die nog?


Martin, hier wat follow-up over een van je vriendjes ten tijde van je
Chicago-periode:


==== citaten uit DE STANDAARD van vandaag.===
****YSE.
Gewezen Blok kaderlid legt oude tweespalt binnen het Vlaams Blok
opnieuw bloot . De Catch 22 van het Blok

Van onze redacteur
Bart Brinckman 04/11/2003

BRUSSEL -- Voor Geert Van Cleemput, voormalig co÷rdinator van de
studiedienst, moet het Vlaams Blok ophouden om het ,,onaanvaardbare''
te aanvaarden. Met dat ,,onaanvaardbare'' doelt Van Cleemput op de
onaantastbaarheid van Filip Dewinter. De vraag is echter of het Vlaams
Blok zonder Filip Dewinter kan.
Enkele weken geleden ontbood Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke de
co÷rdinator van de Vlaams Blok-studiedienst, Geert Van Cleemput.
Co÷rdinator is een groot woord. Het Vlaams Blok investeert namelijk
niet graag in personeel. De partij beheert liever een oorlogskas of
gebruikt het overheidsgeld voor peperdure campagnes. Vanhecke smeerde
Van Cleemput een C4 aan. Me**** stelt de studiedienst helemaal niks
meer voor.
Het ontslag van Van Cleemput komt niet helemaal onverwacht. Hij
opperde de laatste maanden steeds meer openlijke kritiek op de koers
van de partij. Van Cleemput, zelf een doctor in de filosofie, vindt
dat de harde lijn van Dewinter het Vlaams-nationalisme schade
berokkent. En Van Cleemput is in de eerste plaats een ouderwetse
Vlaams-nationalist. Ook zijn de ,,provocerende uitspraken'' van de
Blok-voorman volgens hem een oorzaak voor isolement.
Het Vlaams Blok wil de komende weken met haar VL-Plus-project heel
voorzichtig naar de rechterkant van het centrum opschuiven. De partij
beseft dat er grenzen zijn aan de groei in de oppositie. Van Cleemput
hoopte dat hij hier een vooraanstaande rol mocht spelen. Zijn
opleiding en zijn aanhang -- Van Cleemput scoort erg behoorlijk bij de
traditionele Vlaams-nationalisten van het Blok -- gaven hem hiervoor
een geschikt profiel. Maar de partijtop vertrouwde hem niet. Toen hij
hierover misbaar maakte, kreeg hij de bons. De ruzie liep zo hoog op
dat Vanhecke nieuwe sloten in het partijhoofdkwartier liet
installeren.
De vrije tribune van Van Cleemput stelt openlijk scherp op een oude
discussie binnen het Blok. Traditioneel is de partij gegroeid uit het
Vlaams-nationalisme. Eind jaren tachtig introduceerde Filip Dewinter
het migrantenthema. Het succes was zo overdonderend dat het
Vlaams-nationalistische profiel in wezen vervaagde, zeer tot
ongenoegen van enkele oorspronkelijke stichters.
Die strekking wordt van oudsher vertegenwoordigd door Gerolf Annemans.
Annemans zelf lacht elk bericht over een tweespalt met Dewinter
hooghartig weg. Toch weet de fractieleider in de Kamer erg goed dat
het 70-puntenplan de partij heeft geschaad, zelfs al werd het plan
twee jaar geleden opgedoekt. Annemans ging in het verleden op zoek
naar mensen die het conservatieve en Vlaams-nationalistische profiel
moesten aanscherpen om de schijnwerpers wat van de migranten af te
halen.
Zo bracht hij in 1995 huisvriendin Alexandra Colen bij het Blok. De
animositeit tussen de fervente katholiek Colen en de vrijzinnige
Dewinter is legendarisch. In 1999 haalde Annemans Van Cleemput over om
zijn lectorschap aan een Amerikaanse universiteit te laten om in
dienst te treden van het Blok. Daarbij werd Van Cleemput uitdrukkelijk
een parlementszitje beloofd. Maar opnieuw moest Dewinter niks weten
van zo'n slimmerik.
Annemans zag de bui hangen en liet uit lijfsbehoud Van Cleemput aan
zijn lot over. Die kon slechts rekenen op de zevende stek van de
Antwerpse lijst. De ster van Annemans is dan ook aan het tanen. Het
valt waarnemers op dat het kamerlid Dewinter helemaal vrij spel geeft
in Antwerpen. Als gemeenteraadslid trekt Annemans zijn mond niet meer
open. Nochtans zou de pientere Annemans de Blok-fractie in Antwerpen
-- voorwaar een ,,ratjetoe van onbenullen'' -- heel wat diensten
kunnen bewijzen.
In zijn opiniestuk wijst het voormalige kaderlid op een mooie catch
22. Voor Van Cleemput is Dewinter de dam tegen de mogelijke
fatsoenering van het Blok. Ook de gesprekken met de N-VA maken
daardoor geen schijn van kans. Maar Dewinter is populair. De kans dat
het Blok schade lijdt wanneer het zijn goudhaantje slacht, is niet
denkbeeldig. Me**** lijkt hij onaantastbaar.
Kamerleden als Annemans, Colen maar ook een Bart Laeremans beseffen
dat ze de machtstrijd tegen Filip Dewinter niet kunnen winnen. Daarom
zwijgen ze. Van Cleemput ondervindt nu tot zijn scha en schande net
hetzelfde. Dat het verschil in visie nauwelijks aan de oppervlakte
komt, is trouwens mede de verdienste van partijvoorzitter Frank
Vanhecke. Hij speelt met een echt militantenhart een mediŰrende rol.
Discussies bedreigen de eenheid en dus ook de sterkte van de partij.
Me**** beschouwt Vanhecke ,,querulanten'' als schadelijk. Zij moeten
gaan.
Vorige week gaf Dewinter in De Standaard toe dat het wegblijven van
geloofwaardige nieuwe gezichten de voornaamste hypotheek vormt voor
een succesvolle verbreding van de partij. Het buitengooien van Van
Cleemput -- de man blijft wel lid van het Blok -- zal het enthousiasme
van potentieel gegadigden niet bepaald aanwakkeren.
Voor de N-VA-top is het wedervaren van Antwerpenaar Van Cleemput dan
weer goed nieuws. Eindelijk geeft een Blok'er openlijk toe dat het
Vlaams Blok het Vlaams-nationalisme schade berokkent. Voor de haast
gŕnante charmeoperatie van Dewinter en co naar vooraanstaande N-VA'ers
dreigt me**** een roemloos einde. Nochtans was het Blok bereid om heel
diep te gaan in de hoop toch enkele N-VA'ers te kunnen verleiden.
===========================================

Het 70-puntenplan was wel fout
Geert Van Cleemput

Dewinter zegt dat het zijn wens is een centrum-rechtse meerderheid in
Vlaanderen te vormen. Hij wil het Vlaams Blok presenteren als een
partij die ook een beleid kan voeren. Het cordon sanitaire belet dat
vooralsnog. Maar hij is niet dom. Hij weet zeer goed dat juist zijn
figuur en politiek optreden zo'n frontvorming belet. Door zijn
jarenlange provocerend optreden is hij onverteerbaar voor politici van
de andere Vlaamse partijen. Zijn invloed is er ook de hoofdoorzaak van
dat de N-VA geen aansluiting zoekt bij het Vlaams Blok en dat
tegenstanders en pers steeds opnieuw kunnen afkomen met insinuaties.

Dewinter is bijzonder blij met het cordon. Het is zijn garantie voor
de macht binnen het Vlaams Blok. Als hij zijn politiek van het
geregeld over de schreef gaan laat varen (gesteld dat hij dat al op
een geloofwaardige manier zou kunnen doen), dan stelt het Vlaams Blok
zich open voor de vele potentiŰle sympathisanten, die nu nog wegens de
dikwijls ongenuanceerde taal over vreemdelingen, de schutskring en de
daaruit volgende sociale en professionele uitsluiting die stap niet
zetten. Dat is nu net wat Dewinter niet wil. Als zo'n demarche de deur
opent voor capabele en, zeer belangrijk, onafhankelijke mensen, dan
verandert de partij van aanschijn. Die mensen zullen geen kwetsende en
nodeloos provocerende stijl dulden. Dan is er een nieuwe partij. Dan
is de positie van Dewinter aangetast. Dewinter zal daarom vermoedelijk
nooit (de onaanvaardbare punten van) het 70-puntenplan afzweren. Hij
zal altijd komen aandragen met enkelbanden voor asielzoekers in plaats
van met ernstige argumenten die de Vlaamse onafhankelijkheid
bepleiten.

Niet iedereen in het Vlaams Blok is gelukkig met de schutskring, maar
Dewinter is oppermachtig. Zijn suggestie dat hij bereid is zijn eigen
positie ter discussie te stellen, neemt hij zelf niet ernstig. De
andersdenkenden zijn te zwak of denken te zwak te zijn om Dewinter tot
de orde te roepen. Die andersdenkenden verzwakken zichzelf bovendien
nog eens nodeloos, omdat ze menen dat hij het goudhaantje is van het
Vlaams Blok. Hij is het die de stemmen aanbrengt. Die ****yse is
(minstens gedeeltelijk) fout.

Veel kiezers van het Vlaams Blok kiezen niet in de eerste plaats voor
het Vlaams Blok wegens zijn eerste programmapunt, de Vlaamse
onafhankelijkheid. Zij kiezen voor het Vlaams Blok wegens zijn
immigratiestandpunt. De ,,vrees'' van de andersdenkenden in het Vlaams
Blok dat de ,,achterban'' het niet zou slikken als de partij zich
,,minder radicaal'', minder Dewinteriaans, zou opstellen, is
ongegrond. Waar zou die achterban trouwens naartoe gaan? Toegeven dat
enkele van de 70 punten fout waren, is geen ,,knieval'' die de kiezers
van het Vlaams Blok niet zouden appreciŰren. De meesten hebben geen
idee van wat er in het 70-puntenplan staat. Neen, het niet afzweren
van die punten en het bewust over de schreef gaan (naast het
verkondigen van perfect aanvaardbare standpunten) zijn een doelbewuste
strategie van Dewinter om zijn macht te behouden. Toegeven dat het
70-puntenplan fout was, zou wel een signaal zijn dat de partij haar
nodeloze provocatie zou stopzetten en dat ze openstaat voor een andere
aanpak. Dat wil Dewinter dus niet. Zijn ,,fatsoenlijker optreden''
heeft grenzen.

Het Vlaams Blok probeert nu de N-VA op te peuzelen, onder meer door
mandatarissen te lokken. Dat is mislukt voor wat de kopstukken
betreft. Ik ben steeds een groot voorstander geweest van nauwe
samenwerking, om niet te zeggen een samengaan tussen de twee
nationalistische partijen. EÚn nationalistische partij zou
vermoedelijk de grootste partij van Vlaanderen worden. Zo'n partij is
de natuurlijke partner van CD&V (die partij moet ooit eens beseffen
dat haar toekomst in Vlaanderen ligt en niet in BelgiŰ), en van de
VLD, die steeds meer beseft dat kunstmatig paars haar
verkiezingsnederlaag van juni 2004 aan het voorbereiden is. EÚn grote
nationalistische partij zal de andere Vlaamse partijen en, vooral, de
Waalse partijen dwingen echt rekening met haar te houden.

Het politieke Vlaams-nationalisme is nu erg verzwakt. Aan de ene kant
heb je nationalisten in het Vlaams Blok, die maar toelaten dat mensen
in hun partij het regime steeds opnieuw excuses geven om het
Vlaams-nationalisme bij de bok te zetten. Aan de andere kant heb je de
N-VA, die te klein is om echt op de debatten te wegen. Beide partijen
moeten eens ernstig nadenken over hun verantwoordelijkheid voor het
recuperatiesucces van de Belgische staat. Het klopt natuurlijk dat de
meeste persorganen het Vlaams Blok in een slecht daglicht stellen.
Maar als je dat weet, dan stel je alles in het werk om het regime geen
voorzetten te geven, dan doe je er alles aan om de structuren niet
tegen jezelf te doen keren. Alleen de tegenstander de schuld geven,
volstaat niet.

Wat moet er nu gebeuren? In het Vlaams Blok moet er een open debat
komen over waar de partij naartoe wil en wat de strategie daarvoor
moet zijn. Nu heeft men te veel schrik voor een confrontatie met de
partijleiding. De ,,andersdenkenden'' moeten zich durven roeren en
moeten naar buiten durven komen als ze nog maar eens in het stof
dreigen te bijten.

Ze mogen niet langer ,,met de dood in het hart'' politiek gedrag van
partijgenoten gedogen uit verkeerd begrepen ,,loyaliteit''. Het feit
dat ,,iedereen tegen de partij is'' en dat daarom de rangen moeten
worden gesloten, mag geen excuus zijn om het onaanvaardbare te
aanvaarden. Wie gedoogt dat zijn partij niet alles in het werk stelt
om haar eerste doelstelling (Vlaamse onafhankelijkheid) te bereiken,
is mee verantwoordelijk voor de Belgische recuperatie.

(De auteur is de voormalige co÷rdinator van de studiedienst van het
Vlaams Blok)

================================================== ===============================
INTERVIEW. Gewezen co÷rdinator studiedienst Vlaams Blok Geert Van
Cleemput: ,,Top-drie in partij duldt geen andere mening''
Van onze redactrice
Isabel Albers 04/11/2003

BRUSSEL -- Dat Filip Dewinter het zelf niet echt meent met een
zachtere koers van het Blok en het opschuiven naar centrum-rechts: die
kritiek is overal te horen bij andere partijen en politiek ****isten.
Opmerkelijk -- en zeer zeldzaam voor het Blok -- is dat die kritiek nu
ook uit eigen rangen komt.
Geert Van Cleemput werkte sinds 1999 voor de studiedienst van het Blok
maar is nu ,,in opzeg'' na een conflict. Hij is wel nog lid van de
partij en arrondis*****teel bestuurslid in Antwerpen.

-- Waarom komt u nu met uw kritiek naar buiten?

Ik heb intern in de partij al lang aangekaart dat men het
zeventigpuntenplan moest afzweren en dat men moest openstaan voor een
andere stijl en voor mensen die de huidige stijl van het Blok niet
aanvaardbaar vinden. Dat werd niet au sÚrieux genomen door de top-drie
in de partij, Filip Dewinter, Frank Vanhecke en Gerolf Annemans.
Bovendien werd me expliciet gezegd dat onze achterban het niet zou
pikken als we een te scherpe bocht zouden maken. Dus werd het
zeventigpuntenplan ,,geactualiseerd'' of noemde men het ,,verouderd''.
,,Onze mensen zullen denken dat we een partij als een andere zijn
geworden'', luidde het.

Tegenspraak daarover werd niet geduld. Nu de partij niet langer mijn
werkgever is, heb ik meer vrijheid.

-- U hoopte op een mooie plaats op de verkiezingslijst voor Antwerpen,
maar u kreeg die niet en u geraakte niet verkozen. U hoopte om
geco÷pteerd te worden in de Senaat, maar ook dat ging niet door. Zal
uw signaal niet worden ge´nterpreteerd als rancune?

De partijtop zal dat ongetwijfeld proberen. Ze zal zeggen dat ik
natrap. Maar mijn opinie is beargumenteerd en ze is gebaseerd op
inhoud. Ik gooi niet met modder naar personen. Mensen van in de partij
zullen me volledig in die opinie herkennen. Die is niet mals voor de
partijtop, anderzijds wil ik er eindelijk het debat binnen het Blok
mee aanzwengelen. Ik ben al van 1977 lid van de partij, als reactie
tegen het Egmontpact en voor het onverbloemde Vlaams-nationalisme. Ik
wil ook lid blijven.

-- U bekritiseert dat het Blok enkele onaanvaardbare punten niet
afzweert, bijvoorbeeld werkgevers belasten die niet-Europese
allochtonen in dienst hebben. Is dat voor u geen reden om de partij de
rug toe te keren?

Ik weet dat verscheidene mensen in het Vlaams Blok mijn mening delen,
maar het is in die partij zo moeilijk om dat te zeggen. Ik heb jaren
in de Verenigde Staten gewoond en heb daar zowel bij de Republikeinen
als bij de Democraten levendige discussies gezien. Waarom kan dat bij
ons niet?

Sommigen zwijgen uit welgemeende loyauteit. Ze zeggen: de pers en de
goegemeente zijn tegen ons en we moeten als een blok naar buiten
treden.

-- Alvast in zijn eigen partijwerking is het Blok niet democratisch.

Geen enkele partij is echt democratisch. Bij de SP.A zegt Stevaert hoe
het moet en bij de VLD is er ook een triumviraat dat beslist. En velen
van ons hebben de Volksunie zien kapotgaan aan een teveel aan interne
democratie.

-- U gelooft Filip Dewinter niet als hij zegt dat hij naar
centrum-rechts wil opschuiven.

Neen. Als men echt naar centrum-rechts wil opschuiven, moet men
openstaan voor andere stijlen en voor mensen die de huidige stijl van
het Vlaams Blok niet gepast vinden. Dat is niet de ervaring die ik heb
in de partij. Dewinters discours is ongeloofwaardig.


================================================== =============================
EINDE van berichtgeving van De STANDAARD

Nu de Vlaamse Televisie en Radio:


Vlaams Blok gooit hoofd studiedienst buiten .

di 04/11/03 - Begin oktober heeft het Vlaams Blok de voorzitter van de
studiedienst, Geert Van Cleemput, op staande voet ontslagen. Volgens
de partij omdat Van Cleemput op een parlementair mandaat zat te azen.
Volgens Van Cleemput zelf omwille van een stevig inhoudelijk dispuut.

Geert Van Cleemput werd in 1999 binnengehaald bij het Vlaams Blok
door Kamerfractieleider Gerolf Annemans. Die had de doctor in de
filosofie ervan kunnen overtuigen een lectorschap aan een Amerikaanse
universiteit te laten vallen voor een post bij het Vlaams Blok. EÚn
man was niet opgetogen: Filip Dewinter.

Van Cleemput is een echte Vlaams-nationalist, die zich niet zozeer
aangesproken voelt door de racistische standpunten van het Vlaams
Blok. De laatste maanden had hij verschillende keren laten horen dat
hij de partij graag een minder extreem-rechtse koers zag varen. Het
leverde hem zijn ontslag op.

Dewinter houdt extremisme in stand

In een opiniestuk in De Standaard zegt Van Cleemput nu dat de harde
lijn van het Vlaams Blok het Vlaams nationalisme schade toebrengt. Hij
zegt dat het Blok meer naar het centrum wil opschuiven, maar dat de
"oppermachtige" Filip Dewinter daar een stokje voor steekt. Volgens
hem is Dewinter dan ook de oorzaak van de ge´soleerde positie waarin
het Blok zich nu bevindt.

Van Cleemput roept de andersdenkenden binnen het Vlaams Blok op om hun
stem te laten horen. "Wie gedoogt dat zijn partij niet alles in het
werk stelt om haar eerste doelstelling (Vlaamse onafhankelijkheid) te
bereiken, is mee verantwoordelijk voor de Belgische recuperatie",
aldus Van Cleemput.

bron:
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default/nieuws/overzicht/1104_vlaamsblok/index.html
============einde ==========

Dit om je nog die goeie ouwe tijd in herinnering te brengen ....

--
Fusti
  Reply With Quote


  sponsored links


Reply


Thread Tools
Display Modes
Copyright ę 2006 SmartyDevil.com - Dies Mies Jeschet Boenedoesef Douvema Enitemaus -
666