Visite Webhosting Latino, el site sobre alojamiento web.
In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"? - Mombu the Religion Forum
Mombu the Religion Forum sponsored links

Go Back   Mombu the Religion Forum > Religion > In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?
User Name
Password
REGISTER NOW! Mark Forums Read

sponsored links


Reply
 
1 9th May 06:27
exception
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


Genesis 9:1 En God zegende Noach en zijne zonen, en sprak: Zijt
vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde.

Jeremia 29:6 neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters; neemt vrouwen
voor uwe zonen, en geeft mannen aan uwe dochters, opdat zij u dochters
en zonen baren; vermenigvuldigt u aldaar, opdat er van u niet weinigen
zijn.

Genesis 9:7 Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en teelt overvloedig
voort op de aarde, opdat gij veel daarop wordt.
  Reply With Quote


  sponsored links


2 9th May 06:27
rel
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


Is wel leuk..
  Reply With Quote
3 9th May 06:37
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


"kalos anthropos me haptomai gune"

Als er staat 'mens' wordt doorgaans alleen de man bedoeld, maar dat is
eigenlijk niet wat er letterlijk staat. Literalisten zullen dus
waarschijnlijk ontkennen dat dit vers alleen voor mannen is bedoeld.

Als regels echter specifiek betrekking hebben op vrouwen, wordt dat er
altijd expliciet bij vermeld. Waarschijnlijk was de seksuele begeerte
van vrouwen bij Paulus onbekend, dus hij hield daar geen rekening mee.

Koibito
--
Volgzaamheid is een deugd van schapen.
  Reply With Quote
4 9th May 06:43
jbm2003
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


koibito@sikat.ph schreef:


Dat heb ik vaker gelezen. Staat niet ergens in de bijbel dat Paulus "
een doorn in zijn vlees had" waarover niet verder wordt uitgeweid?
Zou dat niet kunnen slaan op zijn afwijkende ***uele geaardheid ?

Hans
http://www.hunebedden.com
(Hunebedden in Nederland / Dolmens in the Netherlands))
  Reply With Quote
5 9th May 06:43
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


II Kor 12:7 - En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen
niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het
vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten
slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

Het is wat duister. Er wordt wel eens uit opgemaakt dat Paulus
syphilis had, maar dat lijkt me niet zo voor de hand liggen.
Homoseksualiteit werd door Paulus in Romeinen 1 scherp veroordeeld.

Uit het Korinthe-vers wordt duidelijk dat Paulus iets deed dat hij
eigenlijk niet begreep, dat hij iets praktizeerde en het
tegelijkertijd haatte, en dat hij die zonde probeerde te
rationaliseren.

In Rom 7:19-23 vinden we weer hetzelfde thema:

"Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet
wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu
hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan
deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar
ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns
gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn
leden is.

Vooral die laatste zin zou kunnen duiden op een onderdrukte
homoseksualiteit.


Koibito
--
Volgzaamheid is een deugd van schapen.
  Reply With Quote
6 11th May 14:56
f.roebersen
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


Vergis ik mij er dan in dat het er ook letterlijk in staat? Die
formulering is toch niet uit de lucht komen vallen.

Ed.
  Reply With Quote
7 11th May 14:56
External User
 
Posts: 1
Default In welk bijbelboek staat "Gaat heen en vermenigvuldigt u"?


Wat een onzin.

II Kor 12:7 - En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen
niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees,
namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou,
opdat ik mij niet zou verheffen.

Dat duidt niet op slechtziendheid.

Het is altijd hetzelfde bij literarische christenen. Zodra ze er niet
meer uitkomen, beginnen ze met persoonlijke aanvallen.


Koibito
--
Volgzaamheid is een deugd van schapen.
  Reply With Quote
Reply


Thread Tools
Display Modes
Copyright 2006 SmartyDevil.com - Dies Mies Jeschet Boenedoesef Douvema Enitemaus -
666